3 października 2022

Kierowca z Wyobraźnią

Tematy nie tylko z drogi

Odpady przemysłowe to duży problem.

odpady

Szacuje się, że każdego roku przemysł produkuje miliardy ton odpadów.

Co więc możemy z tym zrobić?

Cóż, przede wszystkim musimy lepiej edukować ludzi o zagrożeniach związanych z odpadami przemysłowymi. Zbyt wielu ludzi wciąż nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo mogą być one szkodliwe.

Musimy również zainwestować w lepsze technologie radzenia sobie z odpadami przemysłowymi. Istnieją pewne obiecujące nowe technologie, które mogłyby wiele zmienić.

Wreszcie, musimy wywierać większą presję na przemysł, aby posprzątał po sobie. Musimy sprawić, że będą bardziej odpowiedzialni za produkowane przez siebie odpady.

razem możemy coś zmienić. Odpady przemysłowe to problem, który możemy rozwiązać. Bierzmy się do pracy!

Czy można przeciwdziałać obecnej sytuacji i zwiększyć poziom recyklingu odpadów przemysłowych?

Eksperci z branży odpadowej uważają, że zwiększenie ilości odpadów przemysłowych wykorzystywanych jako surowce wtórne jest możliwe do osiągnięcia pod warunkiem poprawy odzysku, zwłaszcza mineralnego. Podkreśla się również rozwój nauki i technologii, które udoskonalają techniki przetwarzania śmieci na dobra użytkowe. Na przykład wspomniana wcześniej biotechnologia może pomóc w wyodrębnieniu z odpadów niektórych metali.

Polska modernizuje swoje prawo dotyczące odpadów.

Choć systemektomia BDO istnieje, nadal musimy szacować ilość i rodzaj odpadów, a także to, co się z nimi dzieje.Produkcja odpadów jest znacznie większa niż możliwości przetwarzania ich przez istniejące instalacje.

Często więc producenci nie mają wyboru i muszą korzystać z wad lub przedsiębiorstw. Kolejnym obszarem budzącym wątpliwości jest ustalanie cen półproduktów. Firmy te nie prowadzą własnych instalacji, lecz odbierają odpady (na przykład zużyte farby, lakiery, rozpuszczalniki) z zakładów przemysłowych i pobierają od wytwórców wygórowane opłaty za pozbycie się ich, a jednocześnie właściwie pozbywają się ich nielegalnie, porzucają lub zakopują.

Zdaniem ekspertów, w Polsce istnieje duża luka inwestycyjna w zakresie odpadów komunalnych (w tym recyklingu i wdrażania przepisów unijnych) oraz odpadów przemysłowych, zwłaszcza niebezpiecznych. Na tę lukę inwestycyjną mogą mieć wpływ inne kwestie. Nie jest tak, że inwestorzy nie chcą inwestować w obiekty służące zagospodarowaniu odpadów. Jednak takie projekty często napotykają na wiele trudności, bo do:

Możliwości inwestycyjne są utrudnione przez procedury administracyjne otaczające zakłady gospodarki odpadami, których realizacja może trwać latami. Ponadto, często występuje znaczny opór ze strony społeczności lokalnych, które sprzeciwiają się przebudowie lub modernizacji tych samych obiektów. Wynika to głównie z braku edukacji na temat recyklingu i praktyk zrównoważonego rozwoju.